BESTYRELSE, VEDTÆGTER OG ORGANISATION

D. 29. maj 2018 fik Faxe Ungdomsskole ny bestyrelse. Læs mere om bestyrelsen og hvordan organisationen bag Ungdomsskolen er bygget op.

 

Bestyrelsen består af:

 • Peter Nielsen (Dansk Arbejdsgiverforening), valgt som Formand
 • Pia Paaske (LO), valgt som Næstformand
 • Lone Elkær (folkeoplysningsrepræsentant), valgt som bestyrelsesmedlem
 • Henrik Friis (Byrådets repræsentant), valgt som bestyrelsesmedlem
 • (medarbejderrepræsentant), valgt som bestyrelsesmedlem
 • Holger Hansen (medarbejderrepræsentant), valgt som bestyrelsesmedlem
 • Elevrepræsentant, Omar Mahamad
 • Tim Zwisler, Ungdomsskoleleder, sekretær for bestyrelsen
 • Tilforordnede:
 • Rikke Birkedal, afdelingsleder for 10. klasse og Heltidsundervisningen.
 • Flemming Jørgensen, afdelingsleder for fritidsundervisningen og ungdomsklubber.

Du kan se bestyrelsens vedtægter HER.    

På nedenstående link kan du læse referater fra bestyrelsemøderne:

Referater fra bestyrelsesmøder

Organisationsdiagram

Sådan er Faxe Ungdomsskoles organisation bygget op:

 

Ledelse

Ungdomsskolen er organiseret under Center for Børn og Uddannelse og placeret på Søndergade 12 i Haslev, hvor vi, i samarbejde med de øvrige aktører, søger at skabe og udvikle et driftigt og interessant studie/unge-miljø.

Den daglige ledelse i ungdomsskolen består af ungdomsskolelederen og 2 afdelingsledere.

Ungdomsskolens bestyrelse udstikker rammerne for den overordnede retning på ungdomsskolen. Bestyrelsen vælges efter samme interval som byrådet, og består af 7 medlemmer.


MED-udvalg

I Faxe Ungdomsskole sammen der sammen om at sikre godt arbejdsmiljø og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Ungdomsskolens MED-udvalg skal sikre alle medarbejdere medindflydelse, medbestemmelse og medansvar. Denne består af 6 medlemmer, som du kan se her.

 

MED-aftalen for Faxe kommune kan læses HER