5620 6200 // ungdomsskolen@faxekommune.dk

AKTIVITETER

Ung Faxes fritidsaktiviteter er "mulighedernes legeplads" hvor unge både kan fordybe sig og nørde i allerede kendt viden, eller bevæge sig ud af comfort-zonen og deltage i nye, sjove, anderledes og spændende aktiviteter. Vores aktiviteter taler til både hoved, krop og (h)ånd.

Vores fleksible lovgivning sikrer, at vi kan målrette aktiviteter i forhold til bestemte behov og ønsker, og vi er også med til at understøtte målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang går i gang med en ungdomsuddannelse. Gennem vores aktiviteter kan vi motivere og fastholde målet for unge, og vise og skabe nye veje og muligheder mod et godt afsæt videre frem i livet.


De der tror på ungdommen, tror på fremtiden - og vi tror på ungdommen.

 

Hvad er kendetegnende for fritidsundervisningen:

Fritidshold- og aktiviteter er med til at skabe meningsfuld fritid, og inspirerer til personlig og faglig udvikling hvor unge kan afprøve sine evner og dygtiggøre sig indenfor en lang række område. 
Aktiviteterne kan både supplere unges skolegang eller inspirere til nye fritidsaktiviteter.

Ung Faxe - Ungdomsskole er unges skole, og vi lægger vægt på, at indholdet i aktiviteterne er præget af kvalitet og ungeinvolvering. Vores mål er at skabe et miljø, hvor unge oplever frihed under ansvar og som giver plads til alle. Vi holder ikke unge i hånden – men holder hånden under dem.

 

Hvad kan fritidshold - og aktiviteter bidrage med:

Fritidsundervisning ligger i det pædagogiske felt mellem formel læring og uformel læring, det såkaldte ikke-formelle felt, hvor rammen er struktureret, men hvor unge er med til at definere indhold og mål for læring. 

Ungdomsskolens fleksible lovgivning betyder, at fritidsundervisningen kan understøtte mantraet om, at der er ”kort fra ide til handling”.

Fritidsaktiviteter er som udgangspunkt er gratis, og benyttes bl.a. til:

1) At understøtte Faxe Kommunes Børne- og Ungepolitik, specielt med fokus på metaforen om, at ”vi åbner døre”, hvor børn og unges trivsel, læring og uddannelse fremmes til et kompetent voksenliv.

2) Personlig afklaring i forhold til fremtidig uddannelse- og jobmuligheder.

3) Mange forskellige fritidshold, workshops mv. med alt fra jagt, designer, japansk, unge kokke, rollespil, knallerthold mv.

4) Opnåelse af kompetencer i et ikke-formelt læringsmiljø.

5) Målrettede aktiviteter i forhold til fx bogligt svage elever, eller elever der ikke udfordres nok i Folkeskolen (eliteklasse).

6) Aktiviteter for og med udenlandske studerende.

7) Understøtte SSPs arbejde i forhold til arbejdet med unge på kanten.