5620 6200 // ungdomsskolen@faxekommune.dk

OM UNG FAXE

Tilbuddene fra Ung Faxe er til unge fra 7. klasse til og med 18 år, der enten bor eller går i skole i Faxe kommune.

Ung Faxe er en vigtig medspiller i unges liv, og er delt op i 4 søjler:

1) 10. klasses center (10. klasse)
2) Heltidsundervisningen (visiteret undervisning) 
3) Ungdomsklubber
4) Fritidsaktiviteter  

"§1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund".
Bekendtgørelse af Lov om Ungdomsskoler


Ung Faxes dagtilbud består af 10. klasse og heltidsundervisning:
Ung Faxes 10. klasse er det ekstra skoleår, hvor de unge kan finpudse deres kompetencer, inden de skal videre i uddannelsessystemet. Ud over dansk, engelsk og matematik, er der også mulighed for at vælge andre fag.
Læs mere om 10. klasse her: 10. klasse  

Heltidsundervisning, i daglig tale HU, er et tilbud fra 7. klasse, som eleverne visiteres til, og henvender sig til elever der har en eller flere vanskeligheder, der indebærer, at de har svært ved at fungere i det ordinære skolesystem.

Undervisningen er en blanding af intensiv undervisning og praktikophold på lokale virksomheder.

Ung Faxes fritidstilbud består af ungdomsklubber og fritidshold-/aktiviteter:
Tilbuddene er placeret flere forskellige steder i kommunen i eftermiddags- og aftentimerne, samt i weekender og skolernes ferieperioder.

De 6 ungdomsklubber er de unges sociale pusterum fra en travl og til tider præstationspræget hverdag.
Her kan du læse mere om ungdomsklubberne

Fritidsaktiviteter omfatter bl.a. en lang række hold, fx kreative, sprog, sport og action, knallertkørekort, friluftshold, rejser m.v., og vores mål er, at det skal være sjovt og spændende og lærerigt.
Her kan du se vores fritidsaktiviteter

Ung Faxe har omkring 20 fuldtidsansatte, derudover 15 klubmedarbejdere på deltid og ca. 25 timeansatte fritidsdundervisere. De har en bred professionel baggrund, som de bringer i spil i Ung Faxe. 

Fællesnævneren for medarbejdergruppen er, at de brænder for deres fag og for at arbejde og være sammen med unge.  

Ung Faxe - Ungdomsskoles administration og dagtilbud holder til på Seminariet i Haslev, Søndergade 12H, men vi har aktiviteter flere steder i kommunen.

Baggrundsmateriale til temadrøftelse d. 4. maj 2022.pdf