5620 6200 // ungdomsskolen@faxekommune.dk

BESTYRELSE, VEDTÆGTER OG ORGANISATION

Bestyrelsen består af:

  • Peter Nielsen (Dansk Arbejdsgiverforening), valgt som Formand
  • Pia Paaske (FH), valgt som Næstformand
  • Lone Elkær (folkeoplysningsrepræsentant), valgt som bestyrelsesmedlem
  • Ivan Dan Kastrup Flændsdal (Byrådets repræsentant), valgt som bestyrelsesmedlem (pt. vikar for Henrik Friis)
  • Nadeem Nawabi (medarbejderrepræsentant), valgt som bestyrelsesmedlem
  • Holger Hansen (medarbejderrepræsentant), valgt som bestyrelsesmedlem
  • Elevrepræsentant, (vakant)
  • Tim Zwisler, Ungdomsskoleleder, sekretær for bestyrelsen

  • Tilforordnede:
  • Flemming Jørgensen, afdelingsleder for fritidsundervisningen og ungdomsklubber

Du kan se bestyrelsens vedtægter HER.    

På nedenstående link kan du læse referater fra bestyrelsemøderne:

Referater fra bestyrelsesmøder

Sådan er Ung Faxe - Ungdomsskole organisatorisk bygget op:

Ledelse:
Ungdomsskolen er organiseret under Center for Børn, Unge og Familier på Søndergade 12H i Haslev, hvor vi, i samarbejde med de øvrige aktører, søger at skabe og udvikle et driftigt og interessant studie/unge-miljø.

Den daglige ledelse i ungdomsskolen består af ungdomsskolelederen og 2 afdelingsledere.

Ungdomsskolens bestyrelse udstikker rammerne for den overordnede retning på ungdomsskolen. Bestyrelsen vælges efter samme interval som byrådet, og består af 7 medlemmer.

MED-udvalg:
I Faxe Ungdomsskole sammen der sammen om at sikre godt arbejdsmiljø og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Ungdomsskolens MED-udvalg skal sikre alle medarbejdere medindflydelse, medbestemmelse og medansvar. Denne består af 6 medlemmer, som du kan se her.