5620 6200 // ungdomsskolen@faxekommune.dk

UNGDOMSKLUBBER

Baggrunden for at Ungdomsklubberne refererer til Ungdomsskolen:
På uddannelsesudvalgets møde d. 22.09.15 besluttes det, at adskille det vi i dag kender som SFO 1/2 og ungdomsklubberne.

Referat fra uddannelsesudvalget 22. sep. 2015 - punkt 73

Derved blev der åbnet op for, at unge allerede kan gå i ungdomsklub fra 7. klasse, der ligger indenfor for rammen af Lov om Ungdomsskole.

UNGDOMSKLUBBERNES LOVGRUNDLAG:
Ungdomsklubberne refererer til formålsparagraf for Ungdomsskolen:
”§1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund”.
Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler, 2019

OVERORDNET MÅL MED UNGDOMSKLUBBERNE:
Ungdomsklubben tilbyder en uformel ramme, som unge kan gå til og fra på frivillig basis, og derfor er det specielt den sidste del af formålsparagraffen, der er ungdomsklubbernes fokus:
”og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund”.

Ungdomsklubberne understøtter unges behov for dannelses- og udviklingsrumog afledte effekter af denne indsats er at understøtte unges interesser, nysgerrighed og sociale interaktion.
 
Ungdomsklubben fungerer også som det ”udvidede teenageværelse”, et sted uden fordømmelse eller bedømmelse, der tilbyder betydningsfulde voksne i form af klubmedarbejderne.
 
Vi ønsker at involvere unge i beslutninger, og arbejder med forskellige modeller til, hvordan vi kan understøtte unges demokratiske dannelse, hvor dialog og respekt for forskelligheder er det primære formål. 
 
Vi ønsker at lave aktiviteter med - og ikke kun for unge.

Gennem indretningen i ungdomsklubberne understøtter vi strategien for literacy (læseglæde og sprogforståelse), og gennem samtaler sættes der fokus på sprog, udvikling og dannelse.

STRUKTUR FOR UNGDOMSKLUBBERNE:
Der er 6 ungdomsklubber i Faxe kommune.
Målgruppen er unge fra 7. klasse til og med 18 år.
Hver ungdomsklub har åbent 2 aftener om ugen fra kl. 18.30 - 21.30, og har 2 klubmedarbejdere ansat (Haslev dog 3). 
Der er åbent fra uge 36 til og med uge 25, og ungdomsklubberne holder lukket i jule- og påskeferien + diverse helligdage.

Du finder os her:
Dalby, Bavneskolen, samme sted som SFO2 - (mandag og onsdag)

Faxe, Solhøjen, Gl. Strandvej 2 (pavillionerne) - (tirsdag og torsdag)

Faxe Ladeplads, Hylleholt Skole, Blok G - (mandag og onsdag)

Haslev, Søndergade 12H, i kælderen - (mandag og onsdag)

Karise, på Tandhjulet, øverste etage - (tirsdag og torsdag)

Rønnede, Møllevangsskolen, samme sted som SFO2 - (mandag og onsdag)

FORMÅL I DAGLIGDAGEN:
Ungdomsklubberne er IKKE en pasningsordning, men et sted hvor unge sammen med deres venner og klubmedarbejderne kan have en sjov aften. 

Der er mulighed for at hænge ud, høre musik, se film, spille spil og en gang imellem laves der mad i klubberne.
Det er også i Ungdomsklubben, at man finder nye venner.
Gennem samtaler sættes der fokus på sprog, udvikling og (demokratisk) dannelse.
Ungdomsklubberne er kort sagt unges fristed, men det er ikke et ansvarsfrit sted, derfor så husk:
* Ungdomsklubberne er røg- og nikotinfrie steder.
* Alkohol eller andre euforiserende stoffer er bandlyst.
* Ingen energidrikke når ungdomsklubberne er åbne.
* Ingen diskrimination eller hate-talk

* Vi passer stadig på hinanden, så vi spritter hænderne af. 

TJEK KLUBBERNE PÅ INSTAGRAM:
@klub_dalby / @klub_Faxe / @klub_haslev / @klub_ladeplads / @klub_karise / @klub_roennede 

VIDEN OM UNGE OG UNGDOMSKLUBBER:
25. februar 2021 besluttede Byrådet at gå tilbage til en tidligere struktur for ungdomsklubberne, så der istedet for 3 igen skulle være 6 ungdomsklubber.
Baggrunden for beslutningen var en undersøgelse fra efteråret 2020, hvor unge fra forskellige steder i kommunen, blev spurgt om deres forventing til ungdomsklubber.

Undersøgelsens konklussioner med diverse bilag, kan læses her: 
Referat fra Byrådsmødet 25. februar 2021 - punkt 22
 
 
 

}