OPLYSNINGSPLIGT

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1.    Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Faxe Ungdomsskole er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Faxe Ungdomsskole
Søndergade 12 G/H
4690 Haslev
Telefon: 56 20 62 00
CVR-nr.: 29 18 84 75
   
Du kan vælge at kommunikere elektronisk med Faxe Kommune. Du kan kommunikere sikkert med Digital Post via borger.dk, hvor du skal logge på med NemID eller Digital Signatur. Du kan også sende en e-mail til ungdomsskolen@faxekommune.dk. Denne forbindelse er dog ikke sikker, så send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mailadresse. 

2.    Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.  

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

- Personligt eller pr. brev til ovenstående adresse, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

- Telefonisk på telefonnummer 56 20 30 00, bed om at tale med databeskyttelsesrådgiveren

- Digital Post via borger.dk til Faxe Kommune, vælg ”DBR” (databeskyttelsesrådgiver)

- E-mail: DBR@faxekommune.dk. Bemærk: send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mail, da den ikke sendes via en sikker forbindelse. 

3.    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Registrering af tilmeldinger til fritidshold eller Ungdomsklub i Faxe Ungdomsskole, så det er muligt for Ungdomsskolen at kontakte elev eller forældre, når dette er nødvendigt i forhold til tilmeldingen.

Bemærk at vi sender en bekræftelse pr. mail til en af forældrene, når eleven tilmelder sig en aktivitet i Faxe Ungdomsskole.  

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

En tilmelding til et fritidshold følger Ungdomsskoleloven.
En tilmelding til en klubaktivitet følger dagtilbudsloven Jf. afsnit IV   

4.    Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Vi opbevarer elevens navn, cpr.nr., adresse, mobil nr., e-mail, navn på skole og årgang og forældrenes navn, cpr.nr., adresse, e-mail og mobil nr. – samt en registrering af de tilmeldte aktiviteter i Faxe Ungdomsskole.

5.    Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Undervisere på tilmeldte hold, og klubmedarbejdere på tilmeldte klub. 

De pågældende medarbejdere kan ikke se elevens cpr.nr., men kan se fødselsdatoen. Forældrenes cpr.nr. eller fødselsdato er ikke synlig for de pågældende medarbejdere.  

6.    Hvor dine personoplysninger stammer fra 

Vi indhenter dine personlige oplysninger fra Uni-login, der administreres af Styrelsen for It og Læring.

7.    Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende journaliserings- og arkiveringsregler.

8.    Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du har givet samtykke efter databeskyttelseslovgivningen, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9.    Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10.  Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.