INFO OM UNG FAXE - Ungdomsskole

UngFaxe er en vigtig medspiller i unges liv, og er delt op i 4 søjler:

1) 10. klasses center
2) Heltidsundervisningen (visiteret undervisning) 
3) Ungdomsklubber
4) Fritidsundervisning

"§1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund".

Bekendtgørelse af Lov om Ungdomsskoler

UngFaxes dagtilbud består af 10. klasse og heltidsundervisning:
UngFaxes 10. klasse-tilbud - i daglig tale kaldet ak10vet - er det ekstra skoleår, hvor de unge kan finpudse deres kompetencer, inden de skal videre i uddannelsessystemet. Ud over dansk, engelsk og matematik, er der også mulighed for at vælge andre fag.

Heltidsundervisning, i daglig tale HU, er et tilbud fra 8. klasse, som eleverne visiteres til, og henvender sig til elever der har en eller flere vanskeligheder, der indebærer, at de har svært ved at fungere i det ordinære skolesystem. Undervisningen er en blanding af intensiv undervisning og praktikophold på lokale virksomheder.

UngFaxes fritidstilbud består af ungdomsklubber og fritidsundervisning:
Fritidstilbuddene henvender sig til unge fra 7. klasse til og med 18 år, der enten bor eller går på en skole / uddannelsesinstitution i Faxe kommune. Tilbuddene er placeret flere forskellige steder i kommunen i eftermiddags- og aftentimerne, samt i weekender og skolernes ferieperioder.

Ungdomsklubberne er de unges sociale pusterum fra en travl og til tider præstationspræget hverdag, og klubberne er kendt for at være skyld i mange nye venskaber!

Her kan du læse mere om ungdomsklubberne

Fritidsundervisningen omfatter en lang række hold, fx kreative, sprog, sport og action, knallertkørekort, friluftshold, rejseaktiviteter m.v., og vores mål er, at det skal være sjovt og spændende, samtidig med at man lærer nyt og tilegner sig nye kompetencer.

Her kan se, hvilke tilbud vi har i fritidsundervisningen

UngFaxe har omkring 15 fuldtidsansatte, derudover 12 klubmedarbejdere på deltid og ca. 30 timeansatte fritidsdundervisere. De har en bred professionel baggrund, som de bringer med ind i UngFaxe.

Fællesnævneren for medarbejdergruppen er, at de brænder for deres fag og for at arbejde og være sammen med unge.  

UngFaxe har kontorer på det gamle seminarium i Haslev, Søndergade 12H.